top of page

Doktorsavhandlingar 

Nyheter från HLR rådet

April 2019 Första hjälpen och lågt blodsocker

April 2019 Systrarna Lindevall räddar Lennart

och får medalj

April 2019 Hur går det för Hjärtstartarregistret?

April 2019 Låt eleverna lära sig rädda liv i skolan

Forskning & utveckling

- Claude Bernard -

"Glädjen av upptäckten är verkligen det livligaste som människans sinne någonsin kan känna "

PUBLIKATIONER

Inga ändringar för hur

Hjärt-Lungräddning ska utföras

bottom of page