top of page

LÄR DIG RÄDDA LIV

Hjärt-lungräddning-HLR

Drygt 10 000 personer / år drabbas av hjärtstopp i Sverige. 37% av dem är i arbetsför ålder och det kan hända var som helst. Med tekniken vi använder i våra utbildningar ökar chansen till överlevnad med 2-3 gånger om HLR börjas i tid. 

Certifierade utbildningar

                                 Enligt Svenska HLR-Rådet

Barn - HLR
Utbildning
Barn Olycksfall 
Utbildning
HLR - Vuxna
Utbildning
Första - hjälpen
HLR - Vuxna
Utbildning
Repetitions-
Utbildning
HLR - Barn / Vuxna
Hjärtsäkra ditt företag/org.
Utbildning
Första - hjälpen 
Utbildning
Arborister
Kursplan
bottom of page