top of page

Certifierade utbildningar

Enligt Svenska HLR-Rådet

Kursplan

LÄR DIG RÄDDA LIV

Hjärt-lungräddning-HLR

Drygt 10 000 personer / år drabbas av hjärtstopp i Sverige. 37% av dem är i arbetsför ålder och det kan hända var som helst. Med tekniken vi använder i våra utbildningar ökar chansen till överlevnad med 2-3 gånger om HLR börjas i tid. 

bottom of page