top of page

KURSBESKRIVNINGAR

Barn - HLR

Utbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som är förälder, för-skolepersonal, skolor och föreningar m.fl.

Barn Olycksfall

Utbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som är förälder, för- skolepersonal, skolor och föreningar m.fl.

HLR - Vuxna

Utbildning

Den här utbildningen vänder sig till alla som vill rädda liv

Första - hjälpen

HLR - Vuxna

Utbildning

Svenska arbetsplatser har ett grundkrav i första hjälpen  för HLR enligt arbetsmiljölagen som uppfyller arbetsmiljö-verkets krav enligt  AFS:1999:7

Repetitions-

Utbildning

HLR - Barn/Vuxna

Den här utbildningen vänder sig till alla som tidigare har gått en grundutbildning, som får vara högst ett år gammal .

Hjärtsäkra 

ditt företag / org.

Utbildning

Snabba insatser räddar liv den här kursen lär er att skapa rutiner att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp defibrillator

Första - Hjälpen

Utbildning

Arborister

Den här utbildningen vänder sig till Arborister eller liknande arbeten på hög höjd.

Nya Utbildningar

är på gång.....

bottom of page